Uniek concept

Constructam Service vindt een goed contact met de opdrachtgever belangrijk. Daarom zal elk project, hoe klein of hoe groot ook, beginnen met een gezamenlijke inspectie van de caravan. Hierna geeft Constructam Service een advies over de werkzaamheden waarbij vanzelfsprekend rekening gehouden wordt met de wensen van de opdrachtgever.

Wat het werken met Constructam Service bijzonder maakt, is dat de opdrachtgever zelf kan bepalen welke werkzaamheden hij zelf wil doen en welke door Constructam Service worden gedaan. Alles tussen 'alleen een advies' en het 'uitvoeren van het werk' is mogelijk. Als duidelijk is wie wat gaat doen, worden een inschatting van de kosten en een planning gemaakt.

Wanneer bepaalde werkzaamheden door de opdrachtgever zelf worden uitgevoerd, dan kan dit eventueel ingepland worden in de werkplaats van Constructam Service. De uitvoering van de werkzaamheden kan dan door de opdrachtgever zelf worden verricht, máár wel onder begeleiding en toezicht van de specialistische kennis van Constructam Service. Dat maakt het helemaal prettig én uniek!